ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 
 
έλεγχοι αντοχής - ενίσχυσης κτιρίων
 
 
 
Στο τεχνικό - μελετητικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Χρονόπουλου, με έδρα του τον Πύργο Ηλείας, διαθέτουμε τόσο την εμπειρία όσο και την άρτια εξειδίκευση για να πραγματοποιήσουμε με σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό ελέγχους αντοχής και ενίσχυσης κτιρίων.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο είναι στο πλευρό σας για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με επαγγελματισμό και ακρίβεια την ιδανική λύση για την περίπτωσή σας
 
 
 
 
Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Μη καταστροφικά τεστ σκυροδέματος
 • Μετρήσεις παραμορφώσεων
 • Αποτυπώσεις φέροντος οργανισμού
 • Ανίχνευση σιδηροπλισμών
 • Gunite
 • Ρητινενέσεις - Τσιμεντενέσεις
 • Επισκευαστικά - Σύνθετα υλικά
 • Ανθρακονήματα
 • Ενίσχυση Μανδυών
 • Ενίσχυση - Αντιστήριξη εδάφους
 • Αμμοβολές - Υδροβολές

Αναλυτικά, διεξάγουμε:

 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος με κρουσιμέτρηση
 • Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (scanner οπλισμού)
 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος και μηχανικών χαρακτηριστικών με υπερήχους
 • Δοκιμή εξόλκευσης ήλου
 • Λήψη καρότων – πυρηνοληψία (ημικαταστροφική)
 • Ελέγχους αντοχής μετά από πυρκαγιά (πυροτέστ)

Οι εργασίες αυτές εφαρμόζονται σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, διατηρητέα κτίρια και αποτελούν την ιδανική λύση για την ακριβή εκτίμηση της στατικότητας και αντοχής τους, που κρίνεται αναγκαία, πριν την όποια αποκατάσταση ζημιών από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση, γήρανση, σαθρό ή κακής ποιότητας σκυρόδεμα και κακοτεχνίες.

Κάθε σχετική μέτρηση γίνεται με Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (ΜΚΕ) και Ημικαταστροφικούς Ελέγχους, των οποίων η εφαρμογή κρίνεται απαραίτητη βάσει των σύγχρονων Κανονισμών Επεμβάσεων τόσο για τον έλεγχο επάρκειας δομημάτων χωρίς βλάβες, όσο και για την μελέτη ενίσχυσης κτιρίων με βλάβες.

Οι σύγχρονες εφαρμογές Διασφάλιση Ποιότητας Σκυροδέματος σε νέα μεγάλα και μη τεχνικά έργα αποδεικνύουν τη χρησιμότητα του Μη Καταστροφικού Ελέγχου Σκυροδέματος κατά τη διάρκεια κατασκευής, καθώς χρησιμοποιούνται πλέον ως εργαλείο τόσο για την επιβεβαίωση του τοποθετημένου σιδηροπλισμού όσο και για την επιβεβαίωση ανά φάση έργου της σωστής σκυροδέτησης. Βασικός παράγοντας είναι και το χαμηλό κόστος που έχει ένας Μη Καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος.